Showing posts with label báo giá bông rockwool. Show all posts
Showing posts with label báo giá bông rockwool. Show all posts

Wednesday, November 27, 2013

Báo giá bông khoáng Rockwool

Báo giá bông khoáng Rockwool,bông sợi khoáng,bông rockwool,sợi len đá
Công ty Hoàng Gia xin báo giá vật liệu bông rockwool như sau:

SẢN PHẨM
QUY Cách
ĐVT
Đơn giá  (VNĐ)
 Bông Khoang ROCKWOOL - T40
Ti important: 40kg / m 3
 Xuất Xứ: Trung Quốc
1200 x 600 x 50 mm
(4.32m 2 / kiện = 6 Tâm)
m2
57,870
Bông Khoang ROCKWOOL - T50
Ti important: 50kg / m 3
 Xuất Xứ: Trung Quốc
1200 x 600 x 50 mm
(4.32m2 / kiện = 6 Tâm)
m2
60,185
Bông Khoang ROCKWOOL - T80
Ti important: 80kg / m 3
 Xuất Xứ: Trung Quốc
1200 x 600 x 50 mm
(4.32m 2 / kiện = 6 Tâm)
m2
71,759
Bông Khoang ROCKWOOL - T100
Ti important: 100kg / m 3
 Xuất Xứ: Trung Quốc


To more information full of bông Khoang please into the path following   http://vatlieucacham-tieuam.blogspot.com/2013/11/bong-khoang.html
1200 x 600 x 50 mm
(4.32m 2 /kiện = 6 Tâm)
m2
91,435


Posted By dung tran2:39 PM