Thursday, November 28, 2013

Báo giá bông thủy tinh

Báo giá bông thủy tinh,BÔNG THỦY TINH,bông thủy tinh tráng bạc,bông thủy tinh cách âm 
Công ty Hoàng Gia xin báo giá vật liệu BÔNG THỦY TINH như sau:

STT
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
QUY CÁCH
ĐVT
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
01
BÔNG THỦY TINH (T32-D25)
 

- Tỉ trọng :32 kg/m
(Không Bạc)
Xuất xứ: Trung Quốc
15m x 1.2m x 25mm
(Cuộn = 18 m2)
M2
21,500
02
BÔNG THỦY TINH (T32-D25)
 
- Tỉ trọng :32 kg/m
(Có 1 Mặt Bạc)
Xuất xứ: Trung Quốc
15m x 1.2m x 25mm
(Cuộn = 18 m2)
M2
24,500
03
BÔNG THỦY TINH (T12-D50)
 

- Tỉ trọng :12kg/m
(Không Bạc)
Xuất xứ: Trung Quốc
30m x 1.2m x 50mm
(Cuộn = 36 m2)
M2
13,500
04
BÔNG THỦY TINH (T12-D50)

- Tỉ trọng :12 kg/m
(Có 1 Mặt Bạc)
Xuất xứ: Trung Quốc
30m x 1.2m x 50mm
(Cuộn = 36m2)
M2
18,000
05
BÔNG THỦY TINH (T32-D50)
 

- Tỉ trọng :32 kg/m
(Không Bạc)
Xuất xứ: Trung Quốc
7.5m x 1.2m x 50mm
(Cuộn = 9 m2)
M2
35,500
06
BÔNG THỦY TINH (T32-D50)


- Tỉ trọng :32 kg/m
(Có 1 Mặt Bạc)
Xuất xứ: Trung Quốc
7.5m x 1.2m x 50mm
(Cuộn = 9 m2)
M2

40,800

Liên hệ: 0987 501 422 - 0989 902 955 - 0934 085 596
Vui lòng vào đường dẫn để biết thêm thông tin kỹ thuật đầy đủ cùa Bông thủy tinh http://vatlieucacham-tieuam.blogspot.com/2013/11/bong-thuy-tinh-glasswool.html 

0 comments:

Post a Comment