Showing posts with label Video hướng dẫn thi công cách âm sàn. Show all posts
Showing posts with label Video hướng dẫn thi công cách âm sàn. Show all posts

Saturday, November 16, 2013

Video hướng dẫn thi công cách âm sàn

Thời gian vừa qua chúng tôi nhận được một số câu hỏi về phương pháp cách âm.
Nhất là cách âm sàn sao cho hiệu quả
và phương pháp như thế nào???
Mời quý khách theo dõi đoạn video clip để hiểu thêm về phương pháp.

Posted By dung tran4:08 PM